Welkom!

Bij Coffeebreak Webdesign staan we garant voor kwalitatieve websites!

Coffeebreak Logo

Privacy


Uw persoonsgegevens worden door Coffeebreak Webdesign, Beekboshoek 4 bus 7 2550 Waarloos verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op yoni@CoffeebreakWebdesign-webdesign.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Via deze website vergaren we geen informatie over jou. Enkel indien je het contact formulier gebruikt, zal deze informatie via mail bij ons terechtkomen. Indien er geen verdere samenwerking uit voortvloeit, worden deze mails verwijderd en geen lokale kopie bewaard.

Jou gegevens worden nooit rechtstreeks aan derde verschaft tenzij daar een expliciete toestemming voor is.

"If you read someone else's diary, you get what you deserve."

- David Sesaris