Welkom!

Bij Coffeebreak Webdesign staan we garant voor kwalitatieve websites!

Coffeebreak Logo

Juridische Vermeldingen


Deze website is eigendom van Coffeebreak Webdesign.

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Beekboshoek 4 bus 7, 2550 Waarloos, Antwerpen, België
Telefoon: 0493 74 52 57
E-mail: yoni@Coffeebreak-webdesign.be
Ondernemingsnummer: BE 064.5825.109

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Coffeebreak Webdesign of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men hierboven de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Coffeebreak Webdesign levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Coffeebreak Webdesign de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Coffeebreak Webdesign kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Coffeebreak Webdesign verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Coffeebreak Webdesign hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en voor het informeren over de diensten van Coffeebreak Webdesign . De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Coffeebreak Webdesign , Beekboshoek 4 bus 7, 2550 Waarloos, België, yoni@Coffeebreak-Webdesign.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Coffeebreak Webdesign , Beekboshoek 4 bus 7, 2550 Waarloos, België, yoni@coffeebreak-webdesign.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook een correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Coffeebreak Webdesign kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden.

Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Coffeebreak Webdesign en door advertentienetwerken waaraan Coffeebreak Webdesign deelneemt.

Coffeebreak Webdesign heeft de volgende Google Analytics modules die gebaseerd zijn op advertentievertoningen, geïmplementeerd: geen.

De volgende advertentienetwerken zijn partners van Coffeebreak Webdesign en gaan zelf de registratie doen van technische kenmerken van een advertentievertoning of -klik: geen.

GDPR

Coffeebreak Webdesign bewaart geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website.

Gegevens verstrek in het contactformulier worden enkel per email doorgemailed naar Coffeebreak Webdesign en niet opgeslagen in een databank.

Enige informatie die Coffeebreak Webdesign per email verkregen heeft, zal NOOIT doorgegeven of verkochten worden aan derde partijen. Coffeebreak Webdesign doet al het mogelijk om uw persoonlijke gegevens met respect te behandelen.

Indien een natuurlijk persoon een contract aangaat met Coffeebreak Webdesign voor één of meerdere van onze diensten, zal een contract vastleggen welke gegevens bewaard worden. Deze gegevens dienen enkel om ingediend te worden in de boekhouding. Deze gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen.

Op vraag van een natuurlijk persoon zal Coffeebreak Webdesign de gegevens over deze persoon kenbaar maken en de mogelijkheid geven hier een correctie op aan te geven. Deze gegevens hebben als enig doel onze boekhouding te vervolledigen op een wettelijke manier.

"I busted a mirror and got 7 years of bad luck, but my lawyer thinks he can get me five."

- Steven Wright